המציאות הרוחנית של התקשור

למימד הרוחני קוראים בשמות שונים כמו הרובד האסטרלי, העולם שמעבר, המציאות הרוחנית, ועוד, אך כל השמות מתכוונים לאותו דבר. המימד הרוחני אינו קיים, למעשה, בחוקי המציאות שלנו, וחוקי המרחב והזמן אינם חלים עליו. תכונה זו בדיוק היא המאפשרת למדריכים הרוחניים להעביר אלינו מסרים, ולכן המימד הרוחני הוא המימד ממנו מגיע אלינו המידע בתקשור רוחני.

תקשור לכולם
המציאות הרוחנית של התקשור

תפיסת הזמן
המדריכים הרוחניים המתקשרים איתנו מאותו מימד רוחני, על ידי כיוון תודעתם אלינו, חיים, כאמור, במימד שאין בו זמן ומקום. היעדר מימד הזמן, הנתפס אצלנו כהתרחשות לינארית רציפה של עבר, הווה ועתיד, מאפשר למדריכים להיות מודעים לעתיד שלנו. העתיד אינו נתון קבוע אלא משתנה בהתאם למעשינו בהווה, בקשר של סיבה ותוצאה ובחירה שונה שלנו יכולה לשנות את העתיד הצפוי. נדיר שמדריכים רוחניים ינבאו את העתיד, ובדרך כלל הם מעניקים המלצות וכיווני חשיבה חדשים בלבד.

השוני בין המדריכים
בדרך כלל, כאשר מדברים על תחומים שונים מתוך העידן החדש, כמו קריאה בקלפים, נומרולוגיה או תקשור רוחני, מדברים על אנרגיה, אך המילה אנרגיה מושאלת מתחום הפיזיקה והיא מתארת צורה מסוימת של החומר. המימד הרוחני ממנו מגיע התקשור, הוא מימד מטאפיזי, שאין בו צורה וחומר. אין לנו מילה מדויקת להגדיר את הדרך בה מועבר אלינו ידע, מידע או תקשור מהמימד הרוחני כיוון שאנו חיים עולם של חומר, אל המילה אנרגיה מאפשרת לנו לתפוס את מהות הדבר. ברוח זו ניתן לומר כי ההבדל בין המדריכים השונים ובין תקשור לתקשור הוא התדר האנרגטי השונה שלהם.

העלאת תדרים לצורך תקשור
צורת הקיום של המדריכים הרוחניים גבוהה יותר מצורת הקיום שלנו, ולכן הם יכולים לתקשר איתנו ולהעביר לנו מסרים, אך איננו יכולים לתקשר איתם בדרך כלל. כדי שנוכל לתקשר עם המדריכים הרוחניים באופן רצוני עלינו להעלות את המודעות שלנו לאותה רמת קיום, ולהשוות את התדר האנרגטי שלה לזה של המדריך הרוחני, ורק אז אנו יכולים לערוך תקשור רוחני בצורה רצונית, כדו שיח, ולא להמתין לשליחת המידע אלינו על ידי המדריכים.