מגזין

   מהן הדרישות מחברה ציבורית?

   לא מעט חברות קטנות ובינוניות בישראל עושות את המעבר הזה מחברת פרטית לציבורית, אל מעבר שכזה ישנם לא מעט שיקולים כלכליים, אסטרטגיים ועוד. אחד מאותם שיקולים ובד"כ גם העיקרי שבהם, הוא התפתחות החברה וגיוס משקיעים נוספים. כך בעצם החברה "קוראת" לציבור הרחב להפוך לחלק ממנה, ובשביל זה ישנם לא מעט התחייבויות ודרישות על מנת שחברה פרטית תהפוך לחברה ציבורית.

   •האם יש דרישות מההנהלה? 

   ישנם לא מעט דרישות קפדניות של הרשות לניירות ערך, חלק מאותן כוללות הקמת דירקטוריון, מינוי של מנכ"ל במידה ואין, הוספת חברי דירקטוריון חיצוניים ועוד. 

   •אילו דיווחים אמורה להגיש החברה?

   מכיוון שהחברה הופכת לציבורית ונשענת גם על משקיעים פוטנציאלים, היא מחויבת לדווח על הכנסות והוצאות שלה בכל רבעון. יחד עם חוזים, מכרזים ופרויקטים שונים. אך כמובן במידה וישנם מקרים חריגים היכולים להשפיע על שווי החברה/המניה

   •האם למחזיקי המניות יש כוח?

   כחלק מכללי הניהול של חברה ציבורית, עסקאות עם בעלי עניין שונים יגיעו לאישור של בעלי המניות-הלא הוא הציבור הרחב

   •מי מפקח על כל זה?

   לא רק רשויות המס וניירות ערך מוודאות כי חברות ציבוריות עומדות בתנאים ובכללים הדרושים, אלא שכל חברה נדרשת למנות מבקר פנימי

   •מי עוד מקבל חלק מההחלטות?

   מכיוון שהחברה הופכת לציבורית היא לא רק אמורה למנות מבקר, אלא גם למנות דירקטוריון אשר יוכל לפקח ולוודא את המהלכים. אך בנוסף לכך צריכה להתמנות גם ועדת ביקורת ועדת גמול. 

   •מי יכול לקנות מניות?

   ברגע שחברה ציבורית מנפיקה את המניות שלה בבורסה לניירות ערך, היא הופכת להיות זמינה לכלל הציבור.

   •מה עוד הציבור אמור לדעת?

   מלבד סיכומים רבעונים, הזרמת כספים, קרנות פנסיה וכו. על החברה ציבורית להפיק תשקיף אשר יתן לקוני המניות הפוטנציאלים, תמונה מספיק מלאה ומקיפה של החברה. 

   אלו יכללו לא רק דוחות כספיים, אלא גם נכסים, הסבר על דירקטוריון וסיכומים של רואי חשבון ועוד. 

   Hi, I’m רביד