פורים שמח! לפנינו מאמר שמסביר את סיפור מגילת אסתר במשמעותו הפנימית על פי חכמת הקבלה, לפי חכמה עתיקה זו, כל הכתבים המיוחדים והעתיקים שחיברו גדולי ישראל בכל הדורות נכתבו מתוך השגה רוחנית, שינוי, טרנספורמציה מיוחדת שעובר העוסק בחכמת הקבלה המאפשר לו לחוש בכוחות המנהלים את המציאות. האדם ההדיות שלא עבר טרנספורמציה זו לא ירגיש בשום הבדל כאשר יקרא בכתבים אלו ויחשוב בשוגג כי מדובר באיזה שהוא סיפור היסטורי במקרה הטוב, או אגדה עורבנית במקרה הפחות טוב. וליהפך, המקובל, האדם שרכש חוש מיוחד ע"י חכמת הקבלה ירגיש ויחוש בקריאת כתבי המקובלים מעין חור שחור, או חור תולעת כהגדרת העוסקים בחקר החלל, אשר משנכנסים אליו עוברים למציאות חדשה, שונה, ומרתקת כמותה איש לא ידע ואיש לא שמע, ובדוגמה יותר הוליוודית, את הסרט הסיפור שאינו נגמר ראיתם? כך ובאופן מאד דומה חש המקובל כאשר הוא קורא בכתבים מיוחדים אלו, במאמר זה ננסה להעלות על הכתב מעט מן גילויי המקובל, אף על פי שקצרה ידינו מלהעביר התחושות עצמן, כי טעם וריח אי אפשר לספר במילים..

      המגילה כשמה כן היא מגילת אסתר, מן שורש המילים מגילה – גילוי, אסתר – הסתרה, גילוי בהסתרה, המקובלים רומזים לנו כי ע"י הכרת המגילה במשמעותה הפנימית אנו יכולים להגיע לגילוי, גלוי של מה? גילויו של הבורא לנברא. הבורא הכוח העליון ששולט בכל המציאות מוסתר מנבראיו, בני האדם, אך הוא מעוניין להתגלות, בתנאי שהאדם יסתיר.. ממש כמו משה בהר סיני עליו כתוב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט – ואז לתמונת השם יביט.. האדם החי בעולמינו אינו מודע כי הכוח העליון מנהל את חייו ושולט עליו בכל רגע ורגע, בכדי לגלות את הכוח הזה על האדם לעבור את אותה טרנספורמציה ושינוי שהזכרנו קודם, אך מהו אותו שינוי? אומרת לנו המגילה : הסתר, היינו שעל האדם להסתיר בכדי לגלות, כמו משה, ואת ההסתר יש לעשות על דבר אחד בלבד, הדבר היחיד שמונע מן הנברא לגלות את בוראו, דבר זה לפי חכמת הקבלה הוא אגו האדם, גאוותו של אדם על הזולת, כמ"ש כל המתגאה אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, היינו הפירוד שבין האדם לבורא נובע מכך שהאדם נמצא בתכונות שונות ומנוגדות מן הבורא, כי הבורא הוא כולו להשפיע ולתת והנברא הוא כולו לקחת ולקבל. והפירוד הזה בתכונותיהם הוא הגורם להסתרת הבורא, על זה באה המגילה ומציאה תרופה, בהסתרת האגו והגאווה, נגלה את כוח ההשפעה שהוא הבורא.

      Hi, I’m רביד